<  f e t h i y e . b i z  > FLAT INFO
PRICES

TAURUS 2020

Company flats for conference and recreation built with Swedish knowhow, building technology, and enterprise

Rent flats before you buy your companies own flat or villa for Conferences and recreation.

Our goal is to create a company conference center with all facilities for more than 1000 actively participating companies before the end of year 2020.

Taurus 2020 combines outdoor activities of mountain, and deep sea sports at the cradle of civilisations.

Företagslägenheter för konferanser och aktiv rekreation. Lägenheter är designed med svensk knowhow, svensk byggteknik och svenkt Entreprenörskap

Vår målsättning är att bygga ett företags konferenscenter med alla tänkbara friskluftsaktiviteter som utsträckar sig från bergkättring till segling i center av civilisationernas vagga. Vi hoppas att kunna knyta ca 1000 företag inan utgången av År 2020.

Hyra en lägenhet innan Ni bestämmer Er att köpa en.


troy